Решенија во областа на градежништвото.
enmk
Решенија во областа на градежништвото.

ГАМА ГРАДБА

Нудиме секаков вид на решенија во областа на градежништвото.

Повеќе

ЛИСТА НА УСЛУГИ

Нудиме секаков вид на: ВИСОКА ГРАДБА, НИСКА ГРАДБА, ИЗВЕДБА НА ХИДРОЦЕНТРАЛИ,ИЗВЕДБА НА ГРАДЕЖНО-ЗАНАТСКИ РАБОТИ, ВОДОВОДИ, КАНАЛИЗАЦИЈА, ПАТИШТА, ИСКОПИ, АСФАЛТИРАЊЕ, ТРАНСПОРТ. МИНИРАЊЕ

КАМЕНОЛОМ

КАМЕНОЛОМ – на Гама Градба ДООЕЛ Скопје и е доделена концесија на локалитетот “Крст-Осинчани”, општина Студеничани за минерална суровина – варовник.

 

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА

Повеќе

ЗОШТО НИЕ ?

МИСИЈА

ВИЗИЈА

ЗОШТО НИЕ?

Нашата основна дејност е проектирање и изведување објекти од областа на градежништво-ниска градба. Учествуваме во изградбата на улици и патишта, водоводи, канализации и инфраструктура.

МИСИЈА

Нашата мисија е да ги развиеме најквалитетните, најбрзите и најдолготрајните решенија во областа на градежништвото. Со соодветната механизација, стручноста, професионалноста и искуството на нашиот кадар тежнееме да ја задрзиме почитта и задоволството кај нашите клиенти и да останеме на врвот во оваа област.

ВИЗИЈА

Тежнееме кон континуиран раст на компанијата, како и приближување до водечките светски стандарди за квалитет во оваа област. Со тоа сакаме да станеме прв избор на корисниците во нашата земја.

Наши соработници

Многу големи компании веруваат во нашиот квалитет.