Решенија во областа на градежништвото.
enmk

АКТИВНОСТИ

 

Инфраструктура на Оптички кабли за телекомуникациски оператор Телесмарт

Изградба на инфраструктура на оптички кабли за телекомуникациски оператор Телесмарт, како и изградба на инфраструктура за грчката компанија Интраком, проекти кои ќе се реализираат во 2012 година со времетраење од 2 години.

Изградба на патишта на Китка-Солунска Глава.

Во нашиот следен проекти, исто така, проектот за изградба на пат Китка Солунска Глава, проектот ќе започне во 2012 година и за време на реализацијата ќе биде 1 година.

 

1. ВИСОКА ГРАДБА
2. НИСКА ГРАДБА
3. ИЗВЕДБА НА ХИДРОЦЕНТРАЛИ
4. ИЗВЕДБА НА ГРАДЕЖНО-ЗАНАТСКИ РАБОТИ
5. ВОДОВОДИ
6. КАНАЛИЗАЦИЈА
7. ПАТИШТА
8. ИСКОПИ
9. АСФАЛТИРАЊЕ
10.ТРАНСПОРТ
11. МИНИРАЊЕ