Решенија во областа на градежништвото.
enmk

КАМЕНОЛОМ

 

КАМЕНОЛОМ – на Гама Градба ДООЕЛ Скопје и е доделена концесија на локалитетот “Крст-Осинчани”, општина Студеничани за минерална суровина – варовник.

Кај нас можате да добиете: тампон, песок, фракции за бетон, дробен камен, фракции за лепила и слично.

ПРОИЗВОДСТВО НА БЕТОН – Гама Градба ДООЕЛ Скопје има и своја сопствена бетоњерка и се бави со производство на бетон.

Нашата фирма врши производство на следниве производи:

-Тампон -0-35mm
-Тампон -0-60mm
-Чиста фракција -30-60mm
-Фракција -0-4mm
-Фракција -8-11mm
-Фракција -16-32mm
-Украсен камен