Решенија во областа на градежништвото.
enmk

МЕХАНИЗАЦИЈА

Багер САТ тип 322 од 1994 година.
– Тип на ролери 2311sd од 1991 година.
– Тип Булдожер pr721 б-m 11 тони до 1984 година.
– Багер САТ m318 од 1999 година.
– Багер од 28 тони,
– Типер камион (3 оски) и кипер камиони (4 оска).
На светлината машини работиме со Фра камион со капацитет 3 тони, JCB багер, 4 вибрации ролери со вибрации (тежина 6 тони), tamping трамбовка набивање, BOMAG ролери тип bv180 реклама од 2001 година Исто така, располага со градежно лиценци Б и Ц.