Решенија во областа на градежништвото.
enmk

ПРОЕКТИ

Во 2007 година влеговме во еден проект со Телекомуникацискиот оператор Телекс. Овој проект вклучува изградба на инфраструктура за кабли со оптички влакна.

– До 2007 година ГАМА Изградбата започна проект со телекомуникациски оператор Неотел Македонија. Нашата компанија учествува во 80% од оптички кабел изградба на инфраструктурата на Неотел е во регионите на Табановце – Куманово, Куманово – Скопје, Скопје-Велес, Велес, Прилеп, Велес -Велес Неготино Свети Николе.

– Во соработка со Binjapin-Истанбул, Турција од 2009 година учествува во изградбата на објекти. Општини – К .Voda, центар. Карпош.

– Во соработка со Троица системи, во 2009 година започна изградбата на барака инсталации инфраструктура на Криволак-АРМ.