Solutions in the construction industry.
enmk
ul. 1 br. 1 Ljubosh
1000 Skopje, Macedonia
Mon-Fri
08:00 - 16:00
+389 (0) 2 613 0652
info@gamagradba.mk

REFERENCE LIST

  1. Регионални патишта 2. Локален пат 3. EVN Македонија 4. ТАВ Аеродром Скопје , Република Македонија 5. ИМПГ- IMPG- Italian MacedonianPower Generation DOO 6. ИНТРАКОМ, Скопје 7. МАКЕДОНСКИ ТЕКЕЛОМ 8. Општина Студеничани 9. ТЕХКОМ – Оризари, Кочани 10. НЕОТЕЛ Македонија – Геосонд, Скопје 11. ТРИНИТИ Системи, Скопје 12. ГЕОСОНД, Скопје 13. СПЕКТАРТЕРМО, Скопје 14. БЕТОН, Скопје