Решенија во областа на градежништвото.
enmk

Неотел – Македонија

Project Detail

Од 2007-та година ГАМА Градба започна проект со телекомуникацискиот оператор Неотел-Македонија. Нашата компанија учествува 80% во изградбата на инфраструктурата за оптички кабли на Неотел во регионите Куманово – Табановце, Куманово – Скопје, Скопје-Велес, Велес-Прилеп, Велес-Неготино, Велес-Свети Николе.