Решенија во областа на градежништвото.
enmk

Телекс – Македонија

Project Detail

Во 2007-та година влеговме во проект со телекомуникацискиот оператор Телекс-Македонија. Овој проект опфаќа изработка на инфраструктура за оптички кабли.